Atsisakymas

„TattoozZa“ atsisakymas

„TattoozZa“ svetainė („Svetainė“) yra internetinė informacijos paslauga, kurią teikia „TattoozZa“ („TattoozZa“), laikydamasi toliau nurodytų sąlygų. PRIEŠ PRIEINAMAS ARBA NAUDOJANTIS SVETAINĘ, ATSARGIAI perskaitykite šį dokumentą. PERKELDAMI ARBA NAUDOJANTIS ŠIĄ SVETAINĘ, SUTINKATE BŪTI APRIBOTAS TAIKYMO IR SĄLYGŲ, NUSTATYTŲ ALEKIAU. JEI NENORITE BŪTI RIBOTAS ŠIOMIS SĄLYGOMIS, JŪS GALITE NEPASIEKTI AR NAUDOTI SVETAINĘ. „TattoozZa“ GALI BET KADA PAKEISTI ŠĮ SUSITARIMĄ, O ŠIOS PAKEITIMAI TURĖTŲ BŪTI VEIKSMINGI NUO PASKELBTOS SUTARTIES SKELBIMO VIETOJE. SUTINKATE PERŽIŪRĖTI SUTARTIES, kad būtumėte informuotas apie tokius pakeitimus, o jūsų tolesnis priėjimas ar naudojimasis svetaine turėtų būti laikomas JŪSŲ IŠVADOMU PATVIRTINTAIS SUSITARIMU.

  1. Autorių teisės, licencijos ir idėjų pateikimas.

Visas svetainės turinys yra saugomas tarptautinių autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų. Autorių teisių ir prekių ženklų savininkai yra „TattoozZa“, jos filialai ar kiti trečiųjų šalių licencijų išdavėjai. NEGALITE KEISTI, KOPIJUOTI, PAPRODUOTI, PERDARYTI, ĮKELTI, PASIŪLYTI, PERDUOTI ARBA PASKELBTI, JOKIU būdu, MEDŽIAGA SVETAINĖJE, ĮSKAIČIANT TEKSTĄ, Grafiką, KODĄ ir (arba) PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Galite spausdinti ir atsisiųsti medžiagos dalis iš skirtingų Svetainės sričių tik savo nekomerciniam naudojimui, jei sutinkate nekeisti ar neištrinti jokių pranešimų apie autorių teises ar nuosavybės teises į medžiagą. Jūs sutinkate suteikti „TattoozZa“ neišimtinę, nemokamą, nemokamą, visam laikui galiojančią licenciją su teise sublicencijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti ir viešai atlikti bet kokią medžiagą ir kitą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, idėjas, skirtas naujiems ar patobulintiems produktams ir paslaugoms), kurias bet kokiomis priemonėmis ir bet kokioje žiniasklaidoje pateikiate bet kurioje viešoje svetainės vietoje (pvz., skelbimų lentose, forumuose ir naujienų grupėse) arba el. paštu „TattoozZa“. dabar žinomas arba vėliau sukurtas. Jūs taip pat suteikiate „TattoozZa“ teisę naudoti savo vardą kartu su pateikta medžiaga ir kita informacija, taip pat su visa su ja susijusioje reklaminėje, rinkodaros ir reklaminėje medžiagoje. Jūs sutinkate, kad neturėsite galimybės kreiptis į „TattoozZa“ už bet kokį tariamą ar faktinį bet kokios nuosavybės teisės pažeidimą ar pasisavinimą jūsų pranešimuose „TattoozZa“.

Leidiniai, produktai, turinys ar paslaugos, nurodyti čia ar svetainėje, yra išskirtiniai „TattoozZa“ prekių ženklai ar paslaugų ženklai. Kiti svetainėje nurodyti produktų ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

  1. Svetainės naudojimas.

Jūs suprantate, kad, išskyrus informaciją, produktus ar paslaugas, aiškiai nurodytus kaip „TattoozZa“ teikiamus, „TattoozZa“ jokiu būdu neveikia, nekontroliuoja ir nepatvirtina jokios informacijos, produktų ar paslaugų internete. Išskyrus „TattoozZa“ identifikuotą informaciją, produktus ar paslaugas, visa informacija, produktai ir paslaugos, siūlomi per Svetainę arba internete, paprastai yra teikiami trečiųjų šalių, nesusijusių su „TattoozZa“. Jūs taip pat suprantate, kad „TattoozZa“ negali ir negarantuoja ar negarantuoja, kad failai, kuriuos galima atsisiųsti per Svetainę, nebus užkrėsti ar virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų kodų, kurie parodys kenksmingas ar ardančias savybes. Jūs esate atsakingi už tai, kad įgyvendintumėte pakankamai procedūrų ir kontrolinių taškų, kurie atitiktų jūsų konkrečius duomenų įvesties ir išvesties tikslumo reikalavimus, ir už tai, kad išlaikytumėte ne Svetainėje esančias priemones bet kokiems prarastiems duomenims atkurti. Jūs prisiimate visišką atsakomybę ir riziką, kad naudositės SVETAINĖ IR INTERNETAS. „TattoozZa“ SUTEIKIA SVETAINĘ IR SUSIJĘ INFORMACIJĄ „TIKRAI“, NETURI NAUDOTI ATSAKOMŲ AR NEPRIKLAUSOMŲ GARANTIJŲ, PATEIKIMŲ ARBA PATVIRTINIMŲ (ĮSKAIČIANT RIBOTOJO PROGRAMĄ, NITORINO PROGRAMĄ, BONITĄ, NITRONITĄ, BONITĄ PASLAUGAI, BET KOKIOS PERKLAUSOS INFORMACIJOS AR PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PASLAUGOJE ARBA INTERNETO BENDROSIOS PASLAUGOS, O „TattoozZa“ NEBUS ATSAKOMA už jokias išlaidas ar žalą, atsirandančią bet kokiu tiesioginiu ar netiesioginiu būdu. TIK JŪSŲ ATSAKOMYBĖ ĮVERTINTI VISŲ NUOMONIŲ, PATARIMŲ, PASLAUGŲ, PREKYBOS IR KITOS INFORMACIJOS, PATEIKTOS PASLAUGOJE AR INTERNETU, TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ IR NAUDINGUMĄ. „TattoozZa“ NESAKO, KAD PASLAUGOS BŪS NEPRIKLAUSOMOS, BE KLAIDŲ, AR PASLAUGOS BŪS PATIKRINTOS.

TOLIAU suprantate, kad grynoje INTERNETO PRODUKTYJE TURI NEREDITUOTŲ MEDŽIAGŲ, KURIŲ LYGIAI ATSITIKTINANČIŲ ARBA JŲ ĮŽEISIŲ. JŪSŲ PATEKIMAS Į ŠIAS MEDŽIAGAS yra jūsų rizika. „TattoozZa“ NĖRA KONTROLĖS IR NEPRIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ŠIAS MEDŽIAGAS.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

„TattoozZa“ NIEKADA neatsako už (I) bet kokias atsitiktines, pasekmines ar netiesiogines žalos (įskaitant, bet neapsiribojant) žalą dėl pelno praradimo, verslo pertraukimo, programų ar informacijos praradimo ir panašiai) PASLAUGOS NAUDOJIMAS IR NEGALIMUMAS NAUDOTIS, ARBA JOKIOS INFORMACIJOS, AR PASLAUGOS SUTEIKTŲ ARBA SANDORIŲ, AR ATSISIŲSTŲ IŠ PASLAUGOS, ARBA BET KOKIOS ŠIOS INFORMACIJOS AR PASLAUGOS VĖLYMO. Net jei „TattoozZa“ ARBA JOS Įgaliotiems atstovams buvo pranešta apie galimą žalą, arba (II) JOKIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ TURI KLAIDOS, MISIJOS AR KITI NEPATIKIMUMAI PASLAUGOJE IR/AR MATERIJOJE. Kadangi kai kurios valstybės neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už pasekmines ar atsitiktines žala, aukščiau nurodytas apribojimas gali jums netikti. TOKIOMS VALSTYBĖMS „TattoozZa“ ATSAKOMYBĖ APRIBOTA DIDŽIAUSIOMIS TEISĖS LEISTOMAIS MATTAIS. „TattoozZa“ neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kurios kitos interneto svetainės, kurią galite pasiekti per šią svetainę arba kuri gali būti susieta su šia svetaine. Kai lankotės ne „TattoozZa“ svetainėje, supraskite, kad ji nepriklauso nuo „TattoozZa“ ir kad „TattoozZa“ nekontroliuoja tos svetainės turinio. Be to, nuoroda į „TattoozZa“ svetainę nereiškia, kad „TattoozZa“ patvirtina ar prisiima atsakomybę už tokios svetainės turinį ar naudojimą..

  1. Žalos atlyginimas.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingą „TattoozZa“, jos pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, licencijų išdavėjus, tiekėjus ir bet kokius trečiųjų šalių informacijos teikėjus Paslaugai už visus nuostolius, išlaidas, žalą ir išlaidas, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, dėl bet kokio šios Sutarties pažeidimo (įskaitant aplaidų ar neteisėtą elgesį), kurį padarėte jūs arba bet kuris kitas asmuo, besinaudojantis Paslauga.

  1. Trečiųjų šalių teisės.

2 dalies (Paslaugos naudojimas) ir 3 dalies (Žalos atlyginimas) nuostatos yra naudingos „TattoozZa“ ir jos pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams, licencijų išdavėjams, tiekėjams ir bet kokiems Paslaugos informacijos teikėjams. Kiekvienas iš šių asmenų ar subjektų turi teisę pareikšti ir įgyvendinti šias nuostatas prieš jus savo vardu.

  1. Terminas; Nutraukimas.

Šią sutartį bet kuri šalis gali bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nutraukti. 1 dalies (Autorių teisės, licencijos ir idėjų pateikimas), 2 (Paslaugos naudojimas), 3 (Žalos atlyginimas), 4 (Trečiųjų šalių teisės) ir 6 (Įvairios) nuostatos lieka galioti bet kada nutraukus šią Sutartį.

  1. Įvairūs.

Šis Susitarimas reglamentuojamas ir aiškinamas pagal Indijos įstatymus, taikomus Indijoje sudarytiems ir įvykdomiems susitarimams. Jūs sutinkate, kad bet kokie teisiniai veiksmai ar procedūros tarp „TattoozZa“ ir jūsų bet kokiu tikslu, susiję su šia Sutartimi ar šalių įsipareigojimais pagal šią Sutartį, turi būti iškelti tik federaliniame ar valstijos kompetentingos jurisdikcijos teisme Indijoje. Bet kokios su Paslauga susijusios priežastys ar reikalavimai turi būti pareikšti per vienerius (1) metus nuo pretenzijos ar ieškinio priežasties atsiradimo arba tokio reikalavimo ar ieškinio priežasties uždraudimo. „TattoozZa“ nesugebėjimas reikalauti ar griežtai laikytis bet kurios šios Sutarties nuostatos nelaikomas atsisakymu nuo bet kokių nuostatų ar teisių. Nei šalių elgesys, nei prekybos praktika neturi pakeisti jokių šios Sutarties nuostatų. „TattoozZa“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį bet kuriai šaliai be jūsų įspėjimo.

Bet kokios čia aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos.