Kompatibilita rodiny a práce – takto nájdete rovnováhu

Úspešná rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Zlučiteľnosť rodiny a práce – ako je to možné!

„Nemôžem, pretože musím ísť do práce!“, „Musím ísť, pretože inak prídem do práce neskoro!“, „Po práci pôjdeme do kina!“. Poznáte tieto výroky? Ako dospelí sme si na to zvykli. Aj nám akosi ubližujú, ale ignorujeme ich.

Rodina alebo kariéra? To je otázka

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Ale deti to určite nechápu. Je pre nich ťažké porozumieť pojmu „potom“. Na to, aby sa naučili narábať s takýmito pojmami, potrebujú veľa času a energie, ktorú nemusia nevyhnutne nazbierať. Ešte viac sa to komplikuje, keď majú tí najmenší okolo seba ďalšie deti, pričom jeden z rodičov často zostáva doma.

Potrebujete plán a ten dobrý

Podrobne naplánujte kompatibilitu rodiny a práce

Kompatibilita rodiny a práce musí byť v posledných rokoch u nás jednoduchá. Bez ohľadu na to, či z finančných dôvodov alebo preto, že si rodičia chcú nájsť prácu. Majú na to právo. Rovnako si deti nesmú myslieť, že sú stredom sveta. Musíte sa vyrovnať s tým, že rodičia majú svoje vlastné potreby. Ako to však môžeme dosiahnuť, aby maličkí tomuto posolstvu dobre rozumeli a napriek tomu vyrástli ako šťastní a milujúci ľudia? Teraz by sme sa na to chceli pozrieť bližšie!

Cesta k rodinnému šťastiu

Kompatibilita rodiny a práce šťastnej rodiny

Diskutujte o svojich povinnostiach s deťmi

Kompatibilita medzi deťmi a prácou musí prebiehať predovšetkým na psychologickej úrovni. Vysvetlite svojmu dieťaťu, ako presne vyzerá a prečo na neho nemáte toľko času, ako by ste chceli! Maličkému by ste tiež mali dať najavo, že ho v myšlienkach nosíte, aj keď ste od nich ďaleko. Máte jeho fotografiu v kancelárii? Prosím povedz mi! Zavolajte dieťaťu častejšie, aj keď je to len na niekoľko minút.

Nemôžete si dovoliť stratiť rovnováhu

Nájdenie rovnováhy medzi rodinou a prácou

Požiadať o pomoc

Uistite sa, že vám dieťa lepšie rozumie. Podeľte sa o určité témy a otázky, ktorým rozumie. Požiadať o radu. Považovali by ste to za užitočné a intuitívne by ste pochopili, že práca ako taká nie je zlá a má tiež veľkú hodnotu. Mimochodom, naučíte svoje dieťa, aby bolo proaktívne a malo myšlienkové vzorce, ktoré mu neskôr môžu uľahčiť začlenenie každodennej práce do jeho života..

Stanovte si svoje hlavné ciele!

Zlučiteľnosť rovnováhy rodiny a práce

Ušetrite si však starosti! Je potrebné diskutovať iba o príjemných témach. Ostatné sa netýka malých. Keď sa dozvedia o problémoch, vyrastú s pocitom neistoty.

Ukážte svojim deťom svoje pracovisko!

Potrebu skĺbiť pracovný a rodinný život môžu deti ľahšie pochopiť, ak sa necítia byť vynechané z tejto časti vášho života. Pri vhodnej príležitosti teda priveďte svoje dieťa k práci.

Dobrý vzťah s kolegami je tiež veľmi dôležitý pre ich dobro. Nech ich milí spoznajú osobne.

Ukážte svoje pracovisko!

Kompatibilita rodinnej a pracovnej kariéry

Nastaviť grafiku

Práca, ale aj čas pre seba a pre deti sú rovnako dôležité, aby ste všetci zostali dlhodobo zdraví a šťastní. Berte všetko vážne a nikto sa nebude cítiť zanedbávaný. Odteraz sa malí budú tiež učiť rešpektovať súkromie iných ľudí a rozumne riešiť schôdzky. To určite veľmi pomáha.

Týždenný rozvrh pre vás a vaše deti

Bilancovanie rodiny a práce doma

Rozdeľte zodpovednosť

Pokračujte v zdieľaní zodpovednosti, kým sa nebudete cítiť dobre. Ak niekto nerobí svoju prácu, môže to byť aj preto, že je zaneprázdnený niečím, čo ho veľmi nebaví. Možno môžete vymeniť jednu alebo druhú úlohu.

Úlohy pre každého člena rodiny

Spoločné varenie, aby sa zosúladila rodina a práca

Buďte si istí sami sebou

Deti kopírujú náš vzťah k sebe navzájom. Buďte teda sebavedomí a pozitívni, pokiaľ ide o obranu pravidiel, ktoré zavádzate. Takto by ich malí tiež oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie vnímali.

Ak máte pochybnosti, teda keď neviete, či je pravidlo skôr dobré alebo zlé, mali by ste sa naučiť počúvať svoje pocity.

Ukážte dôveru!

Ukážte sebavedomie v kompatibilite rodiny a práce

Spoznajte rituály z nášho detstva

Skúste si spomenúť na svoje vlastné detstvo. Čo ty nato? Ako ste sa vtedy cítili? Čo vám zostalo ako príjemný, neutrálny alebo negatívny zážitok? Čo mohli rodičia v danej situácii urobiť lepšie alebo horšie? Učte sa týmto spôsobom z ich skúseností.

 Zabavte sa spolu!

Prečítajte si spoločne rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Doprajte svojmu drobčekovi šťastné chvíle

Spoločné hry na zosúladenie rodiny a práce

Možno potrebujete útulnú domácu kanceláriu?

Kompatibilita domácej a rodinnej kancelárie

Porozprávajte sa so svojim dieťaťom o svojej práci

   Zlučiteľnosť rodinného a pracovného vzťahu otec - dieťa

Spolu v šťastí

Zosúladenie rodinných a pracovných tipov