Čo je odolnosť a prečo potrebujeme túto schopnosť rozvíjať

odolnosť odolnosť prispôsobivosť

 Ako dôležitá je odolnosť v našom živote?

Ako ľudia riešia komplikované situácie a zmeny vo svojom živote? Mohla by to byť smrť príbuzného, ​​strata zamestnania, vážna choroba a iné negatívne emocionálne zásahy. Je toľko traumatických udalostí, ktoré by nás mohli na dlhší čas rozrušiť.

Väčšina z nás reaguje silnými emóciami. Zároveň nás dlho uchopuje pocit neistoty.

Ľudia si ale po čase zvyknú takéto situácie poriadne riešiť. Kde berieš silu na to? Prečo niektorí ľudia stále nedokážu prekonať krízy vo svojom živote??

Sloboda pohľadu zhora

odolnosť odolnosť odolnosť dosiahnuť ciele

Vedecký termín pre schopnosť prispôsobiť sa zmenám a ťažkým životným okolnostiam je odolnosť.

Je odolnosť niečo výnimočné?

Vysvetlime podrobnejšie, čo sa rozumie pod pojmom odolnosť. Výskum ukázal, že odolnosť je zručnosť, ktorú má v sebe každý. Otázkou je, či sme to dokázali rozvinúť a do akej miery.

Prejdite životom pevný a vytrvalý

odolnosť húževnatosť stála stabilita

Faktory a stratégie na rozvoj odolnosti

Mnoho faktorov hrá zásadnú úlohu v ďalšom rozvoji odolnosti. Najdôležitejšia je starostlivosť a láska v rodine.

V prvom rade je to o rodine, v ktorej ste vyrastali

húževnatosť húževnatosť rodičia výchova k rodine

Okrem toho zohrávajú veľmi dôležitú úlohu všetky ostatné vzťahy, do ktorých človek vstupuje.

Musíte vzbudiť čo najviac lásky a dôvery. To buduje dôveru. Práve na tom záleží v ťažkých situáciách.

Existujú aj určité schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre budovanie odolnosti. Ak ich máme, potom ich ľahšie rozvíjame a ak nie – stáva sa to trochu ťažšie. Týchto schopností je mnoho, ale podľa vedcov najdôležitejšie z nich sú:

  • Schopnosť vytvárať realistické plány a potom ich realizovať;
  • Pozitívny prístup k sebe a svojim schopnostiam, talentom a prednostiam;
  • Schopnosť komunikovať a riešiť problémy;
  • Schopnosť vyrovnať sa so silnými emóciami a impulzmi.

Vychovávajte svoje deti v pozitivizme!

odolnosť odolnosť odolnosť optimizmus

Stratégia rozvoja odolnosti

Každý si musí vybudovať individuálnu stratégiu, aby v sebe rozvíjal odolnosť. Na zmeny a traumatické udalosti reagujeme celkom odlišne. Jeden prístup môže na jedného človeka fungovať úžasne a na iného vôbec!

Preto by sme mali mať vždy vlastnú stratégiu a nesnažiť sa iba slepo napodobňovať ostatných. Niektoré variácie sú tiež spojené s kultúrnymi rozdielmi.

Viac informácií o stratégiách na rozvoj schopností odolnosti v našom nasledujúcom článku!

Niektoré deti musia na tieto stratégie prísť samy

odolnosť odolnosť adaptácia prírodné katastrofy

Rodičia môžu učiť odolnosť deťom už od útleho veku

húževnatosť húževnatosť výchova k životu

V prírode sa to deje úplne samo

odolnosť odolnosť nekonečný život

 Odhodlanie a sebavedomie sú nevyhnutné

húževnatosť húževnatosť výchova k sebavedomiu

S trpezlivosťou a časom sa aj tie najtvrdšie okraje obrúsia

odolnosť odolnosť určená pacient

Záhradníctvo nám prirodzeným spôsobom prináša odolnosť

odolnosť sebavedomie záhradníčenie príroda

Dávať lásku od prvého dňa

odolnosť sebavedomie drahá matka dieťa

Stanovte si uskutočniteľné ciele a buďte sebavedomí!

odolnosť istota odhodlanie trpezlivosť