Agresívne správanie: ako sa správať k agresívnym ľuďom

Vyhnite sa tipom na agresívne správanie

Takto vychádzame s agresívnymi ľuďmi v každodennom živote

Agresivita a agresívni ľudia sú zaujímavými javmi. V každodennom živote často musíme nájsť spôsob, ako sa s nimi primerane vysporiadať.

Čo sa deje vo vnútri agresívnych ľudí?

Prvým krokom pri riešení takýchto ľudí je porozumenie. Keď je niekto agresívny, v skutočnosti stratil kontrolu nad sebou a svojim vzťahom k svetu. Agresia je teda vyjadrením ich bezmocnosti. Všetko to začína podnetom, sklamaním, frustráciou a nesplnenými túžbami.

Agresívne správanie

tipy na agresívne správanie v rodine

Negatívne emócie spôsobené týmto sa rýchlo objavia. Keď ste vyrovnaní, ovládate ich. Ak nie, potom sa správate nevhodne a vo väčšine prípadov agresívne.

Agresia u žien

tipy na agresívne správanie agresívne ženy

Učíme sa z vlastných chýb, keď sme sami agresívni

Aby všetko nevyznelo príliš teoreticky, mali by sme začať so sebanalýzou. Všetci máme chvíle, keď sme agresívni. Spomeňte si na niekoľko prípadov, kedy sa vám to stalo. Čo sa vo vás dialo? Čo spôsobilo emócie a aké správanie spôsobovalo? Ako by mohol niekto konať, aby si bol pokojnejší? Dokázal to niekto??

Každý sa občas správa príliš agresívne

agresívne správanie, ako by ste sa s ním mali vysporiadať

Ako by sme sa mali správať k druhým??

Ako by sme sa mali správať k agresívnym je príliš všeobecná otázka. Pretože to súvisí s mierou agresivity. Začnime tým, že máme do činenia s osobou, ktorá je nám rovná. Predpokladajme, že agresia je len verbálna.

Najprv by sme si mali uvedomiť, že agresia celkovo ukazuje slabosť a komplexy. Môžete sa teda cítiť ako silnejšia stránka. Rovnako aj vy … pokiaľ nereagujete agresívne. Ak to urobíte, potom ste rovnako slabí.

Riešite situáciu múdro

tipy na agresívne správanie v práci

Správajte sa ako smutný človek

Osoba, ktorá je k vám, je smutná a utláčaná. Najlepším spôsobom, ako zabrániť jeho agresii, je pokúsiť sa ho upokojiť. Viete, čo ľudí trápi? Prilákajte argumenty, priamo alebo nepriamo, ktoré mu ukazujú, že sa nemá čoho obávať.

Nájdite spôsob, ako druhého človeka upokojiť

tipy pre agresívne správanie pasívna agresia

Rodič

Komplikovanejšie je to vtedy, keď ste závislí na agresívnom človeku. Hovoríme o vedúcom zamestnancovi alebo šéfovi. Ak s ním máte dobrý ľudský vzťah, skúste s ním rokovať práve opísanými spôsobmi.

Ak dobrota nepomáha a všimnete si, že tento agresívny človek využíva svoje postavenie, aby vás týral, hovoríme o šikane. Mali by ste vedieť, že vás pred týmito incidentmi chráni zákon. Mali by ste sa obrátiť na príslušné inštitúcie, najmä ak sa zaoberáme dôsledne agresívnym správaním. Šikanu je ťažké dokázať, ale s dobrým právnikom by ste to dokázali.

Násilie a agresia medzi deťmi

tipy na agresívne správanie násilie v škole

Fyzické násilie

Bohužiaľ, niekedy musíme nájsť východisko z nebezpečných situácií pre fyzickú agresiu. Ak je to možné, mali by ste zavolať pomoc a snažiť sa nebyť s nahnevanou osobou sám. V niektorých situáciách sa môžete vyhnúť fyzickému násiliu tým, že osobu neprovokujete. Nereagujte na verbálne a iné útoky. Pamätajte si: osoba, ktorá je k vám, je slabá a podlieha emóciám. Nevie sa ovládať. Ak budete reagovať na jeho provokácie, stratí kontrolu ešte viac.

Nereagujte na verbálne a iné útoky

tipy na agresívne správanie u detí

Hneď ako zistíte, že je niekto náchylný na fyzickú agresiu, mali by ste sa mu vyhnúť a prípadne ho nahlásiť príslušným orgánom.

Domáce násilie

agresívne správanie medzi alkoholikmi tipy